دبستان هوشمند غيردولتي ال ياسين

شرایط ثبت نام

مناسبت ها

پیش دبستان و دبستان هوشمند پسرانه آل یاسین

توضیحاتی در مورد مدرسه شما 

برای ویرایش این قسمت به پنل مدیریتی رفته و در بخش عمومی، وارد "صفحه استاتیک" شوید و صفحه "درباره ما" را ویراش کنید.

برای تغییر لوگو در این قسمت ، از طریق  "تصویر اصلی" ، لوگوی مدرسه خود را آپلود کنید.

ادامه ...
پیش دبستان و دبستان هوشمند پسرانه آل یاسین

مقالات

آموزش غیرحضوری، فرصتی ناب برای   آموزش غیرحضوری، فرصتی ناب برای خودآموزی در وضعیت جدید، فضای آموزش در کشور ما نیز همسو با دیگر...

بیشتر