دبستان هوشمند غيردولتي ال ياسين

شرایط ثبت نام

مناسبت ها

پیش دبستان و دبستان هوشمند پسرانه آل یاسین

توضیحاتی در مورد مدرسه شما 

برای ویرایش این قسمت به پنل مدیریتی رفته و در بخش عمومی، وارد "صفحه استاتیک" شوید و صفحه "درباره ما" را ویراش کنید.

برای تغییر لوگو در این قسمت ، از طریق  "تصویر اصلی" ، لوگوی مدرسه خود را آپلود کنید.

ادامه ...
پیش دبستان و دبستان هوشمند پسرانه آل یاسین

اخبار

مقالات

آموزش غیرحضوری، فرصتی ناب برای   آموزش غیرحضوری، فرصتی ناب برای خودآموزی در وضعیت جدید، فضای آموزش در کشور ما نیز همسو با دیگر...

بیشتر